Gửi tin nhắn
Shenzhen iStarVideo Technology Co., Limited
Shenzhen iStarVideo Technology Co., Limited
Tin tức
Trang chủ / Tin tức /

Company News About Camera Dash iSV-C11 3G của chúng tôi đã hoàn thành thành công bài kiểm tra nhiệt độ cao và thấp cần thiết để được chứng nhận!

Camera Dash iSV-C11 3G của chúng tôi đã hoàn thành thành công bài kiểm tra nhiệt độ cao và thấp cần thiết để được chứng nhận!

2020-03-20
Camera Dash iSV-C11 3G của chúng tôi đã hoàn thành thành công bài kiểm tra nhiệt độ cao và thấp cần thiết để được chứng nhận!

 

1. Kiểm tra nhiệt độ cao:

tin tức mới nhất của công ty về Camera Dash iSV-C11 3G của chúng tôi đã hoàn thành thành công bài kiểm tra nhiệt độ cao và thấp cần thiết để được chứng nhận!  0

 

tin tức mới nhất của công ty về Camera Dash iSV-C11 3G của chúng tôi đã hoàn thành thành công bài kiểm tra nhiệt độ cao và thấp cần thiết để được chứng nhận!  1

 

Thiết bị đang hoạt động, bản xem trước Wi-Fi đã được kết nối.

tin tức mới nhất của công ty về Camera Dash iSV-C11 3G của chúng tôi đã hoàn thành thành công bài kiểm tra nhiệt độ cao và thấp cần thiết để được chứng nhận!  2

 

 

2. Kiểm tra nhiệt độ thấp:

tin tức mới nhất của công ty về Camera Dash iSV-C11 3G của chúng tôi đã hoàn thành thành công bài kiểm tra nhiệt độ cao và thấp cần thiết để được chứng nhận!  3

 

tin tức mới nhất của công ty về Camera Dash iSV-C11 3G của chúng tôi đã hoàn thành thành công bài kiểm tra nhiệt độ cao và thấp cần thiết để được chứng nhận!  4

 

tin tức mới nhất của công ty về Camera Dash iSV-C11 3G của chúng tôi đã hoàn thành thành công bài kiểm tra nhiệt độ cao và thấp cần thiết để được chứng nhận!  5

 

Thiết bị đang hoạt động, bản xem trước Wi-Fi đã được kết nối.

tin tức mới nhất của công ty về Camera Dash iSV-C11 3G của chúng tôi đã hoàn thành thành công bài kiểm tra nhiệt độ cao và thấp cần thiết để được chứng nhận!  6

 

tin tức mới nhất của công ty về Camera Dash iSV-C11 3G của chúng tôi đã hoàn thành thành công bài kiểm tra nhiệt độ cao và thấp cần thiết để được chứng nhận!  7

 

tin tức mới nhất của công ty về Camera Dash iSV-C11 3G của chúng tôi đã hoàn thành thành công bài kiểm tra nhiệt độ cao và thấp cần thiết để được chứng nhận!  8